SF Report (1996 t/m 2001)

Eind jaren 90 was de glorietijd van bekende series zoals Star Trek, Stargate en The X-Files. Op het hoogtepunt van deze populariteit kende men in Nederland een eigen glossy sciencefiction tijdschrift: SF Report.

In het blad (dat zes keer per jaar uit kwam) werd aandacht besteed aan allerlei SF films en tv-series. Er stonden o.a. interviews in met bekende acteurs, het laatste nieuws en recensies van nieuwe VHS en dvd uitgaven. Later kwam er ook meer aandacht voor fantasy films en series.

In totaal werden er 30 nummers uitgebracht. Daarnaast waren er een aantal speciale edities over films als Star Trek First Contact en Independence Day.

De makers van SF Report zullen het zich destijds niet hebben gerealiseerd, maar ze vormden met hun blad een grote inspiratie voor het team van SFseries.nl. We waren in onze jonge jaren trouwe abonnees en we vinden het nu nog steeds jammer dat SF Report uiteindelijk zo plotseling werd stopgezet.

Bericht van (de inmiddels opgeheven website) www.SFreport.nl uit januari 2002

Beste Fan, Lezer, SF Report- en SF-liefhebber,

Met pijn in mijn hart en een traan op mijn wang moet ik jullie het droeve nieuws kenbaar maken dat SF Report als magazine niet meer is. Deze week is er besloten dat het niet meer mogelijk is om het maken van ons SF Report voort te zetten.

Over een periode van 5 jaar hebben wij als vrijwilligersclub ons ingezet om van SF Report het mooiste Nederlandstalige Science Fiction magazine te maken. Door de inzet van vele vrijwilligers en de steun van jullie als lezers, is het ons gelukt om daadwerkelijk een mooi, informatief en kwalitatief magazine te maken waar we met zijn allen trots op zijn.

Maar helaas is het niet meer mogelijk om door tijdgebrek, een tekort medewerkers en immer stijgende kosten nog langer verantwoord door te gaan met het maken van SF Report.

Ik wil iedereen die SF Report een warm hart hebben toegedragen door de jaren heen, ons gesteund hebben met dank-mailtjes, brieven en de leuke ontmoetingen op conventies, hartelijk danken voor jullie getoonde steun en vooral waardering.

Wij zullen proberen middels de SF Report website jullie nog lang van informatie te voorzien. Wij hopen dat jullie nog veel gebruik zullen maken van het forum dat ons recentelijk zo genereus door de firma Roods kosteloos ter beschikking werd gesteld.

Wellicht treffen wij elkaar weer eens op een beurs of een conventie. Het was in ieder geval voor ons allen een fijne tijd, een tijd waar we met warme gevoelens aan terug zullen denken.

Namens het SF Report team,

Robert Huisman
Voorzitter Stichting SF Report

ANP persbericht uit januari 2002

Enige SF-blad van Nederland ter ziele

RIJSWIJK (ANP); SF Report, het enige sciencefictionblad van Nederland en België, is niet meer. Het blad is met onmiddellijke ingang opgeheven. De vrijwilligers die het blad maakten, konden het niet meer bolwerken om elke twee maanden een nieuwe editie uit te brengen.

,,We hebben vijf jaar ons best gedaan het mooiste er van te maken,, aldus scheidend hoofdredacteur R. Zawada. Het blad moest op vrijwillige basis worden gemaakt omdat er niet genoeg abonnees konden worden gevonden om het blad winst te laten maken. De oplage van het glossy magazine lag op iets meer dan 10.000 exemplaren per nummer. De redactie werd gevormd door professionele journalisten en amateurs die het genre een warm hart toedragen.

,,Nederlanders zijn te nuchter voor,, denkt Zawada. ,,In alle normale landen interesseert dertig procent van de bevolking zich voor het genre, in Nederland slechts tien. Daar valt niet tegen op te boksen,, De hoofdredacteur ziet het afscheid van het blad als een verlies voor de Nederlandse tijdschriftenbranche. ,,Als er een opinietijdschrift wegvalt, zijn er nog vijf anderen,, vindt hij. ,,Filmbladen hebben het in Nederland überhaupt zwaar,,

Overigens blijft de stichting SF Report wel bestaan. De organisatie blijft zich inzetten voor de promotie van het genre in Nederland op zijn website en door het mede-organiseren van de jaarlijkse sf-conventie Utopia in Scheveningen.

Link