Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in maart 2024.

Op het gebruik van de website SFseries.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en de hierop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Gebruik van informatie op SFseries.nl

SFseries.nl is een onafhankelijk en vrijwillig non-profit project vóór fans en dóór fans. Het doel van de site is Nederlandstalige informatie te bieden over sciencefiction series, films, boeken en comics. Dit ter informatie, naslag, vermaak en kennismaking. Alle content is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik - commercieel gebruik is verboden.

We streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de teksten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, staat SFseries.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend. SFseries.nl aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Informatie van derden

Deze website bevat links naar externe websites van derden, zoals fansites en officiële (commerciële) websites van series en films. SFseries.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van websites van derden. De informatie op externe websites is door ons niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

SFseries.nl is een onofficiële fansite. Het is op geen enkele wijze onze bedoeling om inbreuk te maken op bestaande auteursrechten of handelsmerken. Alle op deze website genoemde, getoonde en besproken series, films, boeken en comics tezamen met de daaraan gerelateerde logo's, handelsmerken en auteursrechten, komen elk toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Al het originele tekstmateriaal op SFseries.nl (zoals beschrijvingen, samenvattingen en recensies) is eigendom van de oprichter van SFseries.nl. Door fans ingezonden teksten vallen hier gemakshalve ook onder.

Het originele tekstmateriaal op deze site mag niet gekopieerd worden in andere publicaties of gebruikt worden op andere websites, tenzij er vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de webmasters van SFseries.nl. Alle andere websites waarop onze teksten te lezen zijn hebben hier geen toestemming voor; ook al staat er een bronvermelding bij.

U mag de informatie op deze website wel uitprinten en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Linken naar SFseries.nl

Met uitzondering van links naar hele pagina's op SFseries.nl, mag er niet gelinkt worden naar individuele content op de SFseries.nl website of haar server, zoals afbeeldingen, archief bestanden, audio en video bestanden of andere typen bestanden.

Persoonlijk willen we hier nog aan toevoegen dat SFseries.nl een hobby project zonder winstoogmerk is, wat we met veel inzet proberen op te bouwen tot een Nederlandse SF-resource. We vragen daarom respect te hebben voor het werk dat in de site gaat: kopieer/steel dit niet. Dat doet naar ons idee afbreuk aan dit project.


Bij verdere vragen of opmerkingen over één van de bovengenoemde voorwaarden, neem contact op met de webmasters.