SciFiNow NL (2008)

SciFiNow (Nederlandstalige editie)

SciFiNow was een glossy magazine, dat gericht was op Nederlandstalige sci-fi, fantasy en horror fans. Na slechts drie edities werd in april/mei 2008 bekend dat het magazine door de uitgever alweer was stopgezet. Het magazine bleek niet rendabel te zijn.

Het magazine werd in januari 2008 gelanceerd. Het omvatte een directe Nederlandse vertaling van het gelijknamige Britse blad, dat sinds april 2007 wordt uitgegeven. Voor de Nederlandse versie werd echter wel geselecteerd op artikelen en onderwerpen die relevant waren voor de Nederlandstalige markt. Op de lange termijn hoopte men ook eigen artikelen te gepubliceren.

De inhoud van het tijdschrift omvatte nieuws, artikelen, spoilers, interviews en recensies. Onderwerpen waren niet alleen nieuwe series en films, maar ook oude klassiekers. Ook boeken, dvd’s, gadgets en memorabilia werden besproken.

Qua omvang en opzet was SciFiNow grootser dan de tot nu toe bekende Nederlandstalige SF magazines. De omvang was ruim 100 pagina’s, in kleur. Het blad verscheen maandelijks en was in België en Nederland te koop in de grotere boekhandels.

Details

  • Betreft een Nederlandse vertaling van het Britse SciFiNow magazine
  • Losse nummers kostten in de winkel 5,95 euro
  • Een abonnement voor 11 nummers kostte 55 euro per jaar

Stopzettingsbericht

Dames en Heren,
Na drie nummers SciFiNow hebben we de balans opgemaakt. Hieruit is gebleken dat, ofschoon er in korte tijd een trouwe schare lezers is opgebouwd, het blad onvoldoende verkoopt om rendabel te zijn. Hierdoor heeft de uitgever besloten om verdere productie van SciFiNow te staken. Het huidige, derde nummer is dan ook tevens het laatste nummer. De redactie dankt iedereen die heeft meegewerkt en spreekt de hoop uit dat ooit ....

Daniel Dupre, Jos Heijmans, Bas Hollander