Holland SF / HSF (1966-heden)

Holland SF is het verenigingsblad van het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction (NCSF), dat in 1965 werd opgericht. De vereniging wil het sciencefiction genre promoten en fans met elkaar in contact brengen.

Na een halve eeuw leek in 2015 het einde van het blad in zicht, maar begin 2019 werd er gelukkig een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam HSF. Leden krijgen nu jaarlijks vier nummers in de bus.

De inhoud omvat serieuze achtergrondartikelen, interviews en recensies van boeken en films.

Meer informatie