SF series die zich afspelen in een alternatieve werkelijkheid.