Holland SF / Wonderwaan (1966-heden)

In 1965 werd het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction (NCSF) opgericht. Deze vereniging wil het Science Fiction genre promoten en fans met elkaar in contact brengen. Het NCSF brengt daarom twee bladen uit: Holland SF en Wonderwaan. Leden en abonnees krijgen jaarlijks vier nummers van zowel HSF als Wonderwaan in de bus (in totaal dus 8 nummers). NCSF kon ons het volgende vertellen over de bladen:

1. Holland SF (verenigingsblad)
"Gepubliceerd sinds 1966, is Holland SF een tijdschrift voor lezers die een serieuze interesse hebben in SF en fantastiek in brede zin, en die verrast willen worden door nieuwe inzichten en meningen over die SF. Holland SF neemt ruimte om relevante fantastische thema's uit te diepen en uiteenlopende meningen naast elkaar te zetten. Het biedt een gezonde mix van artikelen van schrijvers en critici uit eigen land, en bekende buitenlandse namen. Er is aandacht voor kwaliteit: de boeken, strips en films die opmerkelijk zijn en waar minstens één redactielid zich sterk voor maakt."

2. Wonderwaan (verhalentijdschrift)
"Is een verhalenblad met de beste fantastische verhalen die de Lage Landen te bieden hebben. Door thema's af te stemmen met het kritische zusterblad Holland SF krijgt de lezer een nog interessantere kijk in het hart, de longen en de klauwnagels van de fantastiek."

Verder organiseert het NCSF ook jaarlijkse evenementen zoals bijvoorbeeld conventies, schrijfwedstrijden en heeft de organisatie een zeer uitgebreide tweedehands boekenclub.

Abonnering

Beide bladen zijn te ontvangen door lidmaatschap op het NCSF of door betaling van abonnementsgeld voor beide bladen tesamen: 27,50 euro per jaar.

De website van beide bladen is: www.ncsf.nl

Specificaties

  • Holland SF en Wonderwaan verschijnen vier keer per jaar
  • Lidmaatschap NCSF kost 27,50 euro per jaar, beide bladen zijn inbegrepen
  • Organiseert jaarlijkse evenementen en heeft een uitgebreide tweedehands boekenclub
  • Het blad en de vereniging kunnen vooral aangeraden worden voor de lezende SF fan.

Bron: tekst door NCSF