Nemesis The Warlock (comicreeks)

Deze vrij onbekende strip werd in 1980 geïntroduceerd in het Britse SF/strip tijdschrift AD2000. Oorspronkelijk was het een kort en eenmalig verhaal. Toen het echter erg populair bleek te zijn kwam er een vervolg, dat uitgroeide tot een stripserie van uiteindelijk 10 boeken. Het laatste boek werd in 1999 uitgegeven. Pat Mills schreef de serie en Kevin O'Neill tekende deze.

In het kort: het verhaal draait om Nemesis, een draakachtig wezen die in de toekomst strijdt tegen een tiranniek Aards rijk en haar leider Torquemada, die bezig is al het buitenaardse leven uit te moorden.

De eerste AD2000 strip

In de eerste strip was de held van de serie, Nemesis, nog niet te zien. Veel van het verhaal werd hier ook nog niet uitgewerkt. Het verhaal was kort en simpel: een buitenaardse verzetsheld genaamd Nemesis vloog met zijn schip, de Blitzspear, door de onderaardse gangen van de planeet Termight, daarbij achterna gezeten door de fanatieke tunnelpolitie van veiligheidshoofd Torquemada. Nemesis was een held van het buitenaardse verzet, die streed tegen het Termight rijk dat poogde al het buitenaardse leven uit te roeien. De missie van Nemesis in de strip was het vervoer van buitenaardse gevangenen dwarsbomen om hen zo redden van hun eindbestemming: de gruwelijke vernietigingsvaten van Torquemada, waar genocide op grote schaal werd uitgevoerd.

Het vervolg

Er was een vervolg gepland van het eerste 'Terrortubes' verhaal, maar dit kwam nooit in productie. Omdat het verhaal toch wel zodanig populair was werd alsnog besloten het verhaal uit te werken. Hierin zien we Nemesis dan ook daadwerkelijk als karakter. Hij is een krachtige alien van het Warlock ras, vaardig met zowel wapens als magie. We zien hem als leider en held van de intergalactische verzetsbeweging Cabal, waarvoor hij al vele malen met succes gevochten heeft tegen het tirannieke Termight rijk.

Nemesis ziet het echter vooral als zijn missie te strijden voor zijn zijde van magie of filosofie: khaos, dat staat tegenover de krachten van orde, vooral vertegenwoordigd door Torquemade. Dit moet echter niet al te letterlijk als goed/kwaad of orde/chaos gezien worden - khaos staat eigenlijk buiten goed en kwaad, wat Nemesis tot een twijfelachtige 'goede' held maakt.

In de nieuwe serie is Torquemada inmiddels opgeklommen tot leider van Termight. Zoals zijn naam doet vermoeden, is hij ook daadwerkelijk een reïncarnatie van de Spaanse Inquisitie leider die vroeger op bloedige wijze ketters vervolgde. Zijn bloeddorst (en nu ook xenofobie) is hij niet kwijtgeraakt - dit is alleen maar erger geworden. Op Klu-Klux-Clan achtige wijze verklaart hij alle buitenaardse wezens vogelvrij en doet nog een schepje bovenop de eerdere wandaden. Zijn bewind groeit uit tot een ware religie en hij stuurt zijn troepen naar alle uithoeken van het universum om uitroei acties uit te voeren. Deze troepen, de 'Terminators', tonen geen genade.

Tegenover hem staat natuurlijk, voorop, Nemesis, bijgestaan door een Aardse vrijheidsstrijdster genaamd Purity Brown. Nemesis voert meerdere gevechten tegen Termight en weet uiteindelijk Torquemada te doden. Hij bedwingt daarop een twijfelachtige vrede met Termight, waarna alles wel lijkt - tot Torquemada opnieuw terugkeert...

De serie vertelt daarna vooral de strijd tussen Nemesis en Torquemada, maar laat ook veel ruimte over voor andere plotlijnen. Zo zien we ook de familie van Nemesis, waaronder zijn (later afvallige) zoon Thoth. Ook de ABC Warriors doen hun intrede, alsmede een groots plot rond tijdreizen, met weer opnieuw Torquemada als rode draad in het verhaal.

Zoals misschien te raden valt, is Termight in werkelijkheid het voormalige Terra ofwel Aarde. De mensheid bestond kort geleden nog uit een machtig en geavanceerd rijk, dat zelfs de krachten van zwarte en witte gaten beheerste. Ze noemden zichzelf de 'Eeuwigen', omdat zij het leven met honderden jaren konden verlengen, dankzij de beheersing van de genoemde natuurobjecten en daarmee ook de tijd (wat overigens maar voor een enkeling was weggelegd). Niets stond de mensheid nog in de weg... tot een buitenaardse invasie een bloedig einde maakte aan deze droom.

Het liet de oppervlakte van de aarde verwoest achter, waarbij niets overeind bleef. De overlevenden zochten hun toevlucht onder de grond en begonnen daar een nieuw leven, opeengepakt in uitgebreide gangenstelsels. Begrijpelijkerwijs veranderde de neutrale aardse houding toen sterk tegen alle aliens en sloeg om in grote haat en achterdocht. Torquemada versterkte dit later door er een verdraaide religie om heen te bouwen, dat alles wat niet menselijk was tot 'fout' verklaarde.

Serie Algemeen

De stripserie kent 10 boeken, waarvan de laatste het verhaal afsloot in 1999. De serie staat over het algemeen bekend als grof en soms zelfs grotesk, niet te min vanwege de racistische activiteiten van het Aardse rijk. Het is op te merken dat het originele verhaal pas laat Torquemada als extra karakter kreeg, om zo meer de nadruk te leggen op de 'slechte' kant van Termight.

De censuristen wilden er eerst niet aan om een anarchistische held te laten vechten tegen de politie. Mills, de bedenker van Nemesis, legde namelijk sterk de nadruk op dit punt, alsook in de latere delen. Vergeet daarbij niet dat rond 1980 het de hoogtij dagen waren van het strikte Thatcher regime in Engeland, waar veel weerstand tegen was in linkse kringen. Juist daarom kregen thema's als de slechtheid van allesoverheersende regimes en religieus fanatisme het zwaar te verduren in de strips, terwijl Nemesis vooral als een soort van anarchistische held werd uitgebeeld.

De stripserie heeft kort een cross-over gemaakt met die van de ABC Warriors (AD2000), toen Nemesis met de robots samenwerkte. Tot slot is opmerkelijk dat Nemesis niet zozeer als een goede held wordt neer gezet – zijn khaos religie/filosofie werkt niet echt in de termen van goed en kwaad. Zo offerde Nemesis tegen het einde van de reeks zelfs mensen op, wat dit punt extra kracht bijzet, en hem ook binnen het verhaal dubieuze status gaf bij zijn kennissen en allianties.

Videospel

Midden jaren '80 werd er nog een videospel uitgegeven, genaamd Nemesis the Warlock: The Death of Torquemada. Deze kwam uit voor de C64 en de ZX Spectrum.

Link

1 1 1 1 1 0.00 (0 stemmen)