Firefly (2002, 2005), een serie van Joss Whedon

After the Earth was used up, we found a new solar system and hundreds of new Earths were terraformed and colonized. The central planets formed the Alliance and decided all the planets had to join under their rule. There was some disagreement on that point.

After the War, many of the Independents who had fought and lost drifted to the edges of the system, far from Alliance control. Out here, people struggled to get by with the most basic technologies; a ship would bring you work, a gun would help you keep it. A captain's goal was simple: find a crew, find a job, keep flying.

- Openingsmonoloog

Samenvatting

We schrijven het jaar 2517. Lang geleden, nadat alle voorraden op de aarde waren opgebruikt, heeft de aardbevolking hun planeet definitief achter zich gelaten om naar een nieuw vergelegen sterrenstelsel te trekken.

Dit systeem bestaat uit tientallen planeten en honderden manen, waarvan het merendeel met moderne technologieën 'geterraformed' is (een proces om planeten bewoonbaar te maken en op de aarde te laten lijken). De mensen op de centrale planeten kunnen hierdoor in welvaart leven. Afgelegen grensplaneten kregen echter geen verdere ondersteuning bij de opbouw van hun koloniën, waardoor het leven in deze arme nederzettingen erg zwaar en dor is.

Het hele sterrenstelsel wordt geregeerd door de 'Alliantie', een autoritaire organisatie van enkele kernplaneten die er door middel van geweld in geslaagd is alle koloniën onder één regering te verenigen. Maar hoewel de Alliantie alle centrale planeten gemakkelijk onder controle kan houden, lijken de meer afgelegen planeten en manen op een soort wilde westen. De regering heeft in deze gebieden weinig autoriteit en de grenskoloniën bezitten amper moderne technologieën.

Op een dag brak de Eenmaking Oorlog uit. Deze oorlog kwam voort uit een mislukte poging van de afgelegen koloniën om zichzelf definitief te bevrijden uit het juk van de Alliantie. Het verzet, de zogenaamde 'Browncoats', verloor dit conflict uiteindelijk; de Alliantie heeft de touwtjes nog steeds in handen. Browncoat oorlogsveteraan Kapitein Malcolm Reynolds kon zich maar moeilijk bij deze situatie neerleggen. Hij bleef in zijn eigen onafhankelijkheid geloven en kocht na de oorlog het ruimtevrachtschip 'Serenity', in de hoop hiermee buiten de invloedssfeer van de Alliantie te kunnen blijven leven.

Aan het begin van de serie bestaat de verdere bemanning van de Serenity inmiddels uit 8 mensen. De piloot Wash is getrouwd met de oorlogsveterane Zoë, trouwe rechterhand van de kapitein. De jonge Kaylee is boordwerktuigkundige en de jonge Simon vervult de taak van boordarts. Dan zijn er nog Simons onstabiele zus River, de ruige huurling Jayne en de pastoor Book. Verder heeft men de luxe prostituee Inara aan boord. Allen hebben een andere reden om op de Serenity te verblijven.

De bemanningsleden hebben gezamenlijk maar één doel: hun eigen overleven veiligstellen en tegelijkertijd uit de buurt van de Alliantie blijven. Ze doen dit door in de primitieve grensgebieden de kost te verdienen met het uitvoeren van allerlei legale en minder legale klussen. Wat voor werk de bemanning uiteindelijk ook aan neemt: als het maar genoeg geld opgeleverd om de Serenity vliegende te houden.

Serie algemeen

Firefly is een bijzondere mix tussen een western en SF, modern en traditioneel. Naast hightech schitteren bijvoorbeeld oude Wild West vuurwapens en kleding. Daarnaast valt de achtergrond muziek in de serie op: cowboy muziek met Aziatische invloeden. Het titellied van de serie, "The Ballad of Serenity", werd door Joss Whedon zelf geschreven.

Het idee achter de vele Aziatische invloeden in Firefly is dat Whedon er in zijn toekomstvisie van uitgaat dat de V.S. en China de enige supermachten zullen zijn die op grote schaal de ruimte gaan verkennen. Er heeft in het Firefly universum dus een vermenging van de Chinese en Amerikaanse cultuur plaats gevonden. Dit komt vooral tot uiting in het feit dat Chinees Mandarijn voor de personages in de serie hun tweede taal is. Er wordt veel in het Mandarijn gepraat of gevloekt.

Bijzonder is dat er geen buitenaardse wezens of ruimtegevechten in de serie voorkomen. Scènes die zich in de ruimte afspelen hebben (heel realistisch) geen geluidseffecten, wat een grote tegenstelling is met o.a. Star Trek. Verder werd Firefly in 'documentaire stijl' gefilmd, dat heet met een handgehouden camera, wat bewust wiebelig beeld tot gevolg heeft. De scènes waarin de Alliantie voorkwam werden overigens wel op de normale, rustige manier gefilmd, dit om de sterielheid van deze organisatie weer te geven.

In 2003 won Firefly een Emmy voor "Outstanding Special Visual Effects for a Series".

Wil je meer over de ontstaansgeschiedenis van Firefly te weten komen, klik dan linksbovenaan op 'Geschiedenis' in het menu.

Het Firefly titellied "The Ballad of Serenity”

Take my love, take my land
Take me where I cannot stand
I don't care, I'm still free
You can't take the sky from me
Take me out to the black
Tell them I ain't comin' back
Burn the land and boil the sea
You can't take the sky from me
There's no place I can be
Since I found Serenity
But you can't take the sky from me ...